Negatief advies fysio

06-12-2016

Helaas negatief advies van fysio en coaches ten aanzien van deelname aan Irish Open. Rug geeft nog teveel klachten. Balen weer, maar natuurlijk beter om rustig de boel los te krijgen en rug goed te laten herstellen.
Unfortunately a no go for me for the Irish Open. Negative advice from physio and coaches. Still to many problems with my back. Better to recover in a normal time frame.